Tối Đa Giá Trị Vòng Đời Khách Hàng – Chiến Lược Phát Triển Doanh Nghiệp Vượt Bậc

Tôi biết bạn sẽ phát điên lên khi cuối cùng bạn cũng tìm thấy điều này… Chiến lược tối đa giá trị vòng đời khách hàng! Tài liệu này được thiết kế cho những người chưa biết hoặc chưa hiểu rõ triết lý kinh doanh của Success Oceans – và đối với những những thành viên cũ của Success Oceans muốn có một khóa học bồi dưỡng bổ sung về các nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh và marketing theo cách của Success Oceans....